Tilbage til Ude

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

Arsinol H2O

Serie: 0575 På lager

Vandbaseret lufttørrende træbeskyttelse.

Arsinol H2O er en lufttørrende træbeskyttelse, der effektivt beskytter træværket i årevis. Arsinol H2O er særdeles velegnet i det barske klima, hvor den beviser sit værd år efter år. Arsinol H2O er hurtigt tørrende, og let at påføre med sprøjte, valse eller malemaskine.

Produceres efter ordre ved minimum 100 liter i ønsket emballage størrelse og farve.

Rækkeevne: 12 m²/l.
Tørretid: Støvtør efter 30 min. ved 20°C.
Berøringstør efter 90 min. ved 20°C.
Kan overlakeres efter 2 timer ved 20°C.
Påføring: Pensel.
Evt. fortynding kan foretages med vand.
Type: Vandfortyndbar
Risiko: - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Indeholder 2-butanonoxim, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6], 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC, 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, Kobolt, borat neodecanaot komplekser. Kan udløse allergisk reaktion.

Anvendelse: 
Træbeskyttelsesmiddel til udendørs nyt træværk. Må ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.

Egenskaber: 
God vedhæftning til træ, udendørs holdbar.

Forbehandling:
Snavset træværk rengøres med stiv kost. Træet skal være tørt før videre behandling.
(max fugtighedsindhold 10-15 %). Herefter grundes med Arsinol® Træimprægnering.

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00
Trustpilot