Tilbage til oversigten

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

Arsinol H2O Primer

Serie: 0572

Effektiv vandbaseret lufttørrende primer til træværk.

Arsinol H2O Primer, er en lufttørrende primer, der effektivt beskytter træværket. Arsinol H2O Primer er særligt velegnet som grundbehandling inden påføring af Arsinol H2O. Arsinol H2O Primer er let at påføre med sprøjte, valse eller malemaskine, og den tørrer hurtigt.

Produceres efter ordre ved minimum 100 liter i ønsket emballage størrelse og farve.

Type: Vandfortyndbar
Risiko: - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC, 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, Kobolt, borat neodecanaot komplekser, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
Tekniskdatablad: Download (Da-DK)
Sikkerhedsdatablad: Find det her

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00