chart for calculation of dew point

Beregning af dugpunkt

Hvad er dugpunkt? 

Når man taler om dunkpunkt, så er det den temperatur, hvor en given luftmasse når 100 % af den relative luftfugtighed. Dette lyder kompliceret, men det er med andre ord et mål for den temperatur, hvor fugten i luften begynder at kondenserer. Dugpunktet er meget vigtigt at vide noget om, da det bl.a. har stor indflydelse på sit projekt, hvis man f.eks. maler udendørs. Det handler i høj grad om at undgå fugtkondensering. 

Dug opstår, når luften er fuld mættet af vanddamp, og derved sætter fugten sig på overflader, som er koldere end luften. Alle kender fænomenet når man tager noget koldt ud af køleskabet om sommeren; der går ikke mange sekunder før hele overfladen er dækket med dug-dråber.

I Danmark kender vi dugpunkt som en almindelig parameter i meteorologi. Vi kender det alle for en almindelig morgen her i Danmark, hvor vejret illustrere dette med enten tåge eller dug på planter og bilens ruder. 

 

I modsætning til andre kendte og brugt procesvariabler som temperatur, tryk og flow, så har fugt specielt to unikke egenskaber:

  • Dugpunkt og fugt er svært at måle nøjagtigt, da fugt påvirkes direkte af temperatur og tryk
  • Fugten beskrives ofte som en forurening og kan i værste tilfælde ødelægge processer og sit arbejde. Det kan samtidgt ødelægge udstyr eller reducere produktkvaliteten.

 

Beregning af dugpunkt

Når man maler på stål, skal man være opmærksom på dugpunkts-temperaturen og lave en dugpunkt beregning. 

Hvis man bruger solvente malinger er duggen problematisk fordi vandet ikke er kompatibelt med malingen, og fordi den forhindrer malingen i at få kontakt med stålet. Det er derfor vigtigt at vide den rigtige dugpunktstemperatur.

Ved de vandbaserede malinger er duggen problematisk fordi den danner i tynd hinde der gør malingen tynd, der hvor den har kontakt med stålet, hvilket gør at den let løber. Derudover kan dug forhale tørretiden voldsomt (vandbaseret maling er afhængig af at vandet fordamper, det gør vandet ikke hvis der fortættes dug på overfladen)

Dugpunkts-temperaturer er i særdeles et problem i de kolde måneder af året, når varerne har været undervejs i kolde lastbiler, eller det har væres opbevaret udendørs eller i et koldt værksted, lige indtil varen bliver taget ind i et opvarmet maler-værksted for at skulle males.

Ud fra den indsatte tabel kan du se, under hvilke forhold dette sker. Det er et sammenspil mellem relativ luftfugtighed og luftens temperatur, som bestemmer dugpunkt. Dette er også med til at fortælle noget om dugpunkt i dag.

Lad os tage et eksempel Når luften er 18°C og luftens fugtighed (rH%) er 65, så dannes der dug på alle overflader, som har en temperatur på 12°C eller derunder. Vi anbefaler, at overflader, som skal males, er minimum 3°C over dugpunktet, hvilket vil sige at temperaturen på stålet i dette tilfælde bør være minimum 15°C. 

Der findes adskillige digitale instrumenter der måler luftens temperatur og rH%, og angiver dugpunkts-temperaturen samtidig (dvs. den temperatur stålet bør være, for at det kan males). Der findes også apparater med en temperatur-sonde der placeres på emnet samtidig, og som dermed måler om ∆°C er 3 eller derover, og emnet dermed er tempereret nok til at kunne males forsvarligt.

 

Hvorfor det vigtigt at måle dugpunkt? 

Vi ved alle sammen hvad væske kan gøre ved vores elektriske apparater. Dug er vand som er mikroskopisk og dermed med komme ind stort set alle steder. Dette kan medføre korrosion i f.eks. rørledninger, medfører springninger og ekslosioner, samt betydelig reduktion af udstyrets integritet. Hvis du gør dit forarbejde rigtigt, så kan man undgå flere at disse scenarier. 

Fugt kan udover at besværliggøre processer også have en meget skadelig effekt på slutproduktet. 

Har du spørgsmål til dit næste malerprojekt eller brug for rådgivning, så er du velkommen til at kontakte os. 

 

Trustpilot