Beregning af dugpunkt skema

Beregning af dugpunkt

Beregning af dugpunkt

Når man maler på stål, skal man være opmærksom på dugpunkts-temperaturen.

Hvis man bruger solvente malinger er duggen problematisk fordi vandet ikke er kompatibelt med malingen, og fordi den forhindrer malingen i at få kontakt med stålet.

Ved de vandbaserede malinger er duggen problematisk fordi den danner i tynd hinde der gør malingen tynd, der hvor den har kontakt med stålet, hvilket gør at den let løber. Derudover kan dug forhale tørretiden voldsomt (vandbaseret maling er afhængig af at vandet fordamper, det gør vandet ikke hvis der fortættes dug på overfladen)

Dugpunkts-temperaturer er i særdeles et problem i de kolde måneder af året, når varerne har været undervejs i kolde lastbiler, eller det har væres opbevaret udendørs eller i et koldt værksted, lige indtil varen bliver taget ind i et opvarmet maler-værksted for at skulle males.

Dug opstår, når luften er fuld mættet af vanddamp, og derved sætter fugten sig på overflader, som er koldere end luften. Alle kender fænomenet når man tager noget koldt ud af køleskabet om sommeren; der går ikke mange sekunder før hele overfladen er dækket med dug-dråber.

Ud fra den indsatte tabel kan du se, under hvilke forhold dette sker. Det er et sammenspil mellem relativ luftfugtighed og luftens temperatur.

Lad os tage et eksempel Når luften er 18°C og luftens fugtighed (rH%) er 65, så dannes der dug på alle overflader, som har en temperatur på 12°C eller derunder. Vi anbefaler, at overflader, som skal males, er minimum 3°C over dugpunktet, hvilket vil sige at temperaturen på stålet i dette tilfælde bør være minimum 15°C.

Der findes adskillige digitale instrumenter der måler luftens temperatur og rH%, og angiver dugpunkts-temperaturen samtidig (dvs. den temperatur stålet bør være, for at det kan males). Der findes også apparater med en temperatur-sonde der placeres på emnet samtidig, og som dermed måler om ∆°C er 3 eller derover, og emnet dermed er tempereret nok til at kunne males forsvarligt.

Trustpilot