Hænder med jord i, som omfavner en plante

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Esbjerg, den 10. maj 2019

EFApaint A/S udvikler, producerer og sælger autentisk maling og træpleje med funktion og design.

Virksomheden leverer skræddersyede løsninger indenfor følgende produktområder:

  • lufttørrende malinger - ovntørrende malinger
  • 2-komponente malinger - olier, lud og sæbe

Indenfor ovennævnte typer er vi i stand til at kunne levere løsninger, der til enhver tid kan matche de kvalitets- og miljøkrav, markedet stiller.

Produkterne anvendes af professionelle brugere i industri- og grossist segmentet samt af private via detailhandelen. Produktsortimentet afsættes både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne gennem distributører.

Efapaint A/S forpligter sig til enhver tid åbent, aktivt og sagligt at deltage i miljø- og arbejdsmiljøforbedring ud fra en totalbetragtning.

Efapaint A/S ønsker at fremstå som en ren virksomhed med hensyn til internt og eksternt miljø, og vi forpligter os til at leve op til kravene i den for os gældende nationale miljø- og arbejdsmiljølovgivning og andre bestemmelser.

Det er virksomhedens politik at forpligte sig til løbende forbedringer af  miljø- og arbejdsmiljø ved udvikling af produkter, der ved fremstilling, anvendelse og bortskaffelse er mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastende.

Dette gøres ved:

- at substituere råvarer med fokus på miljø og arbejdsmiljø

- at reducere emissioner og affald gennem optimering af produktionen

- at forebygge forurening

- at forebygge skader, arbejdsrelaterede sygdomme

- at foretage løbende forbedring af miljø og arbejdsmiljø

- at optimere processer ud fra et arbejdsmiljøhensyn

Bygninger, installationer og teknisk udstyr skal løbende vedligeholdes og være i god sikkerhedsmæssig stand. Det tilstræbes at anvende mindre miljøbelastende materialer.

Alle medarbejdere arbejder aktivt for et sikkert arbejdsmiljø - både ved selv at udvise den rette adfærd og ved at opfordre kollegaer til at gøre det samme. Det forventes, at medarbejderne forstår betydningen af et sikkert arbejdsmiljø, og at de gør en aktiv indsats, så virksomhedens målsætninger kan nås. Det er alles ansvar og opgave, både ledelse og medarbejdere, at følge gældende regler. Det daglige arbejdsmiljøarbejde koordineres af arbejdsmiljøorganisationen sammen med ledelsen.

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er tilgængelig på Efapaints website.

 

Kjeld Clausen

 

Trustpilot