Tilbage til Maling til trægulv
EFAdeck H2O Heavy epoxy maling 4 liter

EFAdeck® H2O Heavy epoxy maling

Serie: 0548

Vandfortyndbar, 2-komponent epoxymaling til betongulve. Slidstærk maling og en glansfuld overflade

EFAdeck®  H2O Heavy epoxymaling bruges til maling af beton- og trægulve indendørs, hvor man ønsker en slidstærk, kemikalieresistent maling med en glansfuld overflade. Denne Epoxy maling er en vandfortyndbar 2-komponent maling, som er udmærker sig til brug i bl.a. garager, lagerhaler og værksteder, hvor der stilles høje krav til slidstyrke.

Denne epoxymaling er det oplagte valg, hvis man ønsker et epoxy gulv, som er kemikalieresistent, samt efterlader en flot blank overfalde. Denne epoxy maling er udviklet og produceret i Danmark og velegner sig til ubehandlede betongulve. 

Fås i farverne grå, hvid og sort. 

OBS!  Ved flydebeton/vibreringsfri beton eller flydespartel, skal der fortyndes med 50% vand ved 1. lag og 25% vand ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

Sådan påfører du EFAdeck H2O Heavy

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse
fra 1.203,00 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Varen er desværre ikke på lager.

Farver: Se tilgængelige farver
Emballagestr: 8 l / 10,1 kg., 4 l /5,1 kg.
Rækkeevne: 6 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 2 døgn ved 20°C.
Påføring: Pensel og rulle.
Type: Vandfortyndbar
Fareikoner: GHS 05
Fareord: Fare
Risiko: - Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenskade.
- Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
Efadeck H2O Heavy Hærder
Fareikoner: GHS 07 GHS 09
Fareord: Advarsel
Risiko: - Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Egenskaber:
EFAdeck®  H2O Heavy er velegnet til brug i garager, lagerrum, fabrikshaller, værksteder, levnedsmiddelrum o.lign. EFAdeck® H2O Heavy også velegnet til brug på betonvægge, hvor høj slidstyrke og rengøring er nødvendig. (Kan ikke bruges på Curing-behandlet betongulv).

Skridsikkerhed: Friktionskoefficienten er målt i overensstemmelse med DIN 51131. Resultat: 0,51 (Tolkning iflg. Baua: Safe, low likelihood of falling).

Forbehandling:
(Ubehandlet Gulv): Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max 10% fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, skal der foretages en grundig slibning. Test evt. overfladen ved at afsætte vanddråber på gulvet. Dannes der “perler” på overfladen, er gulvet for tæt og skal slibes. Efter slibning testes med vanddråber igen.

Arbejdsbeskrivelse:
Maling og hærder omrøres homogent hver for sig, før de blandes sammen. Når maling og hærder er blandet sammen, røres blandingen igen homogent før brug. EFAdeck® H2O Heavy serie 0548 blandes med EFAdeck® H2O Hærder 0610-06235 i forholdet 4:1 (volumen). Indholdet i denne salgsenhed er afstemt iht. blandingsforhold, derfor er det vigtigt at al hærderen blandes i malingen. Efter kraftig omrøring er malingen klar til brug. Efter blanding med hærder skal malingen bruges inden 2 timer. Ved betongulve der ikke tidligere er malet, grundes gulvet med EFAdeck® H2O Heavy iblandet hærder og 10% vand. Påføring af 1. lag maling sker bedst med pensel eller rulle. Efter min. 4-6 eller max. 24 timers tørring påføres 2. lag EFAdeck® H2O Heavy blandet med hærder med pensel eller rulle.
Produktet må ikke fortyndes med vand i slutbehandlingen og skal påføres i tynde lag. Det færdigmalede gulv må først belastes efter 2 døgns tørring. Afvaskning må først ske efter 7 døgns tørring.

OBS! Forsøg under påføring at undgå overlap, da dette kan give nuanceforskelle.
OBS! Ved flydebeton/vibreringsfrit beton eller flydespartel skal der fortyndes med 50% vand ved 1. lag og 25% vand ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.
OBS! Produktet må ikke fortyndes med vand i slutbehandlingen og skal påføres i tynde lag. Det færdigmalede gulv må først belastes efter 2
døgns tørring. Afvaskning må først ske efter 7 døgns tørring.

EFAdeck®  H2O Heavy tørrer bedst ved temp. >15 gr. C og RH < 85 %. Lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed vil forlænge tørretiden og kan ændre malingens egenskaber.

Tidligere malet gulv: EFAdeck®  H2O Heavy hæfter godt på gulve, som tidligere er malet med EFAdeck® Original 451. Skal dog mat slibes inden behandling for at opnå ordentlig vedhæftning.

OBS! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet har samme batch nr. - ellers blandes spandene inden brug.

OBS! Ved brug af stærke kemikalier på gulvet kan man ødelægge malingens overflade og derved få et mindre rengøringsvenligt gulv.

HUSK:
Sørg for at etablere god og tilstrækkelig ventilation mens malingen tørrer. Fjernelse af store mængder vanddampe er en forudsætning for, at malingen kan hærde.


Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Farve Glans Varenummer Beskrivelse
0699-20121 Grå - Efadeck
0699-20122 Hvid
0699-20123 Sort
Lommeregner

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

Køb epoxy maling online

 


Trustpilot