Tilbage til Maling til betongulv

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

EFAdeck® Original 451 industrimaling

Serie: 0451 På lager

Slidstærk og kemikaliebestandig industri gulvmaling

EFAdeck® Original 451 anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens. Dette produkt er udviklet til professionelt brug. EFAdeck® Original 451 er en én-komponent, fugtighedshærdende gulvmaling på basis af polyurethan.

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse

God kundeservice

Har du brug for råd og sparring til dit projekt så ring eller skriv
fra 1.527,00 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Varen er desværre ikke på lager.

Farver: Se tilgængelige farver
Emballagestr: 20 l / 27 kg., 5 l /6,8 kg.
Rækkeevne: 6 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 12-16 timer ved 20 °C.
Påføring: Pensel eller rulle.
Type: Opløsningsmiddelholdig
Fareikoner: GHS 02 GHS 08 GHS 09
Fareord: Fare
Risiko: - Brandfarlig væske og damp.
- Farlig ved indånding
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at fremkalde kræft.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Egenskaber:
Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Forbehandling:
(Ubehandlet Gulv): Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning. Curing-behandlede eller forseglede gulve kan ikke behandles med EFAdeck® Original 451 på grund af dårlig vedhæftning. Test evt. overfladen ved at afsætte vanddråber på gulvet. Dannes der “perler” på overfladen, er gulvet for tæt og skal slibes. Efter slibning testes med vanddråber igen.

Arbejdsbeskrivelse:
Gulvet grundes med EFAdeck® Original 451, fortyndet med 30% Syntetisk Fortynder, 0700-68063. Grundingen arbejdes bedst ned i gulvet med en kost. Efter min. 6 og max. 24 timers tørring påføres EFAdeck® Original 451, ufortyndet. Hvis der går over 24 timers tørring, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales at male med en fortyndet udgave (ca. 10-30 %) af EFAdeck® Original 451 eller slibe gulvet. Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent. Et evt. 3. lag påføres efter min. 12-16 timer eller max. 2 døgn.

OBS! Forsøg under påføring at undgå overlap, da dette kan give nuanceforskelle.

OBS! Ved flydebeton/vibreringsfrit beton eller flydespartel, skal der fortyndes med 50 % Syntetisk Fortynder 0700 68063 ved 1. lag og 30 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

OBS! Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent.

OBS! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet har samme batch nr. - ellers blandes spandene inden brug.

Genopfriskning af gammelt gulv behandlet med EFAdeck® Original 451: Løstsiddende EFAdeck® Original 451 fjernes. Herefter afrenses gulvet med EFAdeck® Grundrens 10 % opløsning og efterskylles grundigt med rent vand. Evt. bare pletter grundes med EFAdeck® Original 451 fortyndet med 30 % Syntetisk Fortynder 0700 68063. Derefter males gulvet med 1-2 gange EFAdeck® Original 451 ufortyndet - se "Arbejdsbeskrivelse".

Genopfriskning af gammelt evt. malet gulv: Kontakt venligst vor tekniske afdeling for råd og vejledning.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Farve Glans Varenummer Beskrivelse
0451-88074 Grå - Efadeck

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00
Trustpilot