Tilbage til oversigten

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

Efadeck® Original

Serie: 0451

Slidstærk og kemikaliebestandig industri gulvmaling

Efadeck® Original anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens. Dette produkt er udviklet til professionelt brug. Efadeck® Original er en én-komponent, fugtighedshærdende gulvmaling på basis af polyurethan.

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse

God kundeservice

Har du brug for råd og sparring til dit projekt så ring eller skriv
fra 1.385,00 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Varen er desværre ikke på lager.

Farver: Se tilgængelige farver
Emballagestr: 20 l / 27 kg., 5 l /6,8 kg.
Rækkeevne: 6 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 12-16 timer ved 20 °C.
Påføring: Pensel eller rulle.
Type: Opløsningsmiddelholdig
Fareikoner: GHS 02 GHS 08 GHS 09
Fareord: Fare
Risiko: - Brandfarlig væske og damp.
- Farlig ved indånding
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at fremkalde kræft.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Egenskaber:
Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Forbehandling:
(Ubehandlet Gulv): Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning. Curing-behandlede eller forseglede gulve kan ikke behandles med Efadeck® Original på grund af dårlig vedhæftning. Test evt. overfladen ved at afsætte vanddråber på gulvet. Dannes der “perler” på overfladen, er gulvet for tæt og skal slibes. Efter slibning testes med vanddråber igen.

Arbejdsbeskrivelse:
Gulvet grundes med Efadeck® Original, serie 0451, fortyndet med 30% Syntetisk Fortynder, 0700-68063. Grundingen arbejdes bedst ned i gulvet med en kost. Efter min. 6 og max. 24 timers tørring påføres Efadeck® Original, serie 0451, ufortyndet. Hvis der går over 24 timers tørring, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales at male med en fortyndet udgave (ca. 10-30 %) af Efadeck® Original, serie 0451 eller slibe gulvet. Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent. Et evt. 3. lag påføres efter min. 12-16 timer eller max. 2 døgn.

OBS! Forsøg under påføring at undgå overlap, da dette kan give nuanceforskelle.

OBS! Ved flydebeton/vibreringsfrit beton eller flydespartel, skal der fortyndes med 50 % Syntetisk Fortynder 0700 68063 ved 1. lag og
30 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

OBS! Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent.

OBS! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet har samme batch nr. - ellers blandes spandene inden brug.

Genopfriskning af gammelt gulv behandlet med Efadeck® Original: Løstsiddende Efadeck® Original fjernes. Herefter afrenses gulvet med Efadeck® Grundrens 10 % opløsning og efterskylles grundigt med rent vand. Evt. bare pletter grundes med Efadeck® Original, serie 0451 fortyndet med 30 % Syntetisk Fortynder 0700 68063. Derefter males gulvet med 1-2 gange Efadeck® Original ufortyndet - se
"Arbejdsbeskrivelse".

Genopfriskning af gammelt evt. malet gulv: Kontakt venligst vor tekniske afdeling for råd og vejledning.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

Farve Glans Varenummer Beskrivelse
0451-88074 Grey - Efadeck

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00