Tilbage til Oliebaseret gulvmaling

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00

EFAdeck® Original 454 Klar støvbinder

Serie: 0454 På lager

Slidstærk og kemikaliebestandig polyurethan støvbinder

EFAdeck® Klar anvendes til overfladebehandling af træ- og betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade. Kan også anvendes som formlak til betonstøbeforme. Dette produkt er udviklet til professionelt brug.
EFAdeck® Klar, er en klar lak med en let brun farve. Behandling med EFAdeck® Klar, bør ske med det formål at styrke gulvet, mere end af æstetiske hensyn. Efter behandlingen vil gulvet se ud som våd beton. Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. 
Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.
EFAdeck® Klar er en en-komponent, fugtighedshærdende klar lak på basis af polyurethan

Hurtig Levering

1-3 dages levering direkte til din dør i Danmark

Fri fragt

Der er fri fragt ved køb for over 500,- ellers er prisen 79,- for levering til dansk adresse

God kundeservice

Har du brug for råd og sparring til dit projekt så ring eller skriv
fra 1.063,00 DKK
Inkl. moms

Varen er lagt i kurven,
shop videre eller gå til kurven

Varen er desværre ikke på lager.

Emballagestr: 20 l / 19,2 kg., 5 l / 4,8 kg.
Rækkeevne: 7 m²/l.
Tørretid: Brugstør efter 6-10 timer ved 20°C.
Se specifikationer på teknisk datablad.
Påføring: Pensel, kost eller rulle. Se specifikationer på teknisk datablad.
Type: Opløsningsmiddelholdig
Fareikoner: GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09
Fareord: Fare
Risiko: - Brandfarlig væske og damp.
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at fremkalde kræft.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Anvendelse:
Dette produkt er udviklet til professionelt brug. Overfladebehandling af træ- og betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade. Kan også anvendes som formlak til beton-støbeforme.

Egenskaber:
EFAdeck® Klar 454, er en klar lak med en let brun farve. Behandling med Efadeck® Klar 454, bør ske med det formål at styrke gulvet, mere end af æstetiske hensyn. Efter behandlingen vil gulvet se ud som våd beton.

Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild

Arbejdsbeskrivelse:
Forbehandling: 
Gulvet SKAL være RENT og TØRT. Er gulvet vingeglittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning (se nedenfor).

Herefter påføres Efadeck® Klar, serie 0454, ufortyndet. Da Efadeck® Klar, serie 0454 ikke kun lægger sig på overfladen, men også trænger ned og forstærker betonen i dybden, anbefales 2 behandlinger. Anden behandling bør ske senest 24 timer efter første. Sørg for udluftning både ved påføring og under hele tørreforløbet, da der ved utilstrækkelig ventilation kan opstå glansforskelle.

Slibning af betongulve:
Før et betongulv males, skal gulvets modtagelighed for maling konstateres. Det kan f.eks. gøres ved at afsætte dråber af vand på betonen og se, om vanddråberne bliver liggende som perler ovenpå betonen, eller om vandet trænger ned i betonen. Hvis vandet bliver liggende som perler ovenpå betonen, skal gulvet slibes med en egnet gulvslibemaskine eller slyngrenses. Slibningen skal udføres, så de afsatte vanddråber kan trænge ind i betonen.

Yderligere information se teknisk datablad.

Tekniskdatablad: Download (Da-DK)
Download (En-GB)
Sikkerhedsdatablad: Find det her

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00
Trustpilot