EFAcombi AK 164 one coat

Serie: 0164 På lager

Hurtig tørring, god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse

Maling, baseret på alkyd med zinkfosfat som korrosionshindrende pigment.

Rækkeevne: 7 m²/ltr
Tørretid: Støvtør: 45 min. 20°C / Lagtykkelse-tør film: 100 - 150 µm.
Berøringstør: 1 time 20°C / Lagtykkelse-tør film: 100 - 150 µm.
Berøringstør - lav temp.: 2 timer 20°C / Lagtykkelse-tør film: 100 - 150 µm.
Påføring: Luftfortøvning og Airless/Airmix.
Luftfortøvning anbefalet viskositet: 25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm.
Airless/Airmix anbefalet viskositet: 45 - 50 sek. DIN-cup 4 mm.

Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Fortynder: Syntetisk Fortynder 0700-68063.
Type: Opløsningsmiddelholdig.
Fareikoner: GHS 02 GHS 07
Fareord: Advarsel
Risiko: - Brandfarlig væske og damp.
- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Anvendelse:
Overfladebehandling af stålemner, hvor der stilles store krav til slidstyrke, holdbarhed og vandbestandighed.

Forbehandling:
Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Bemærkninger:
EFAcombi AK 164 one coat kan ikke fremstilles i højblank, men med maximum glans 60 - 70.  EFAcombi AK 560 H2O one coat er vort vandfortyndbare alternativ.

OBS: Produktet er indstillet til elektrostatisk sprøjtning.

Anbefalet lagtykkelse:
Vådfilm: 150 µm. 
Tørfilm: 60 µm.

Lagring:
Oplagres tørt og køligt.

Produceres efter ordre ved minimum 100 liter i ønsket emballage størrelse og farve.

Tekniskdatablad: Download (En-GB)
Download (Da-DK)
Sikkerhedsdatablad: Find det her

Kontakt


Salg og kundeservice +45 75 12 86 00
Trustpilot