NY MÆRKNING AF MALING

Det nye fælles system til klassificering og mærkning for hele verden – kaldet CLP, har til formål at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøet med en mærkning, der er internationalt forståelig.

Før i tiden har der været forskellige systemer for klassificering og mærkning af kemikalier, afhængigt af hvor i verden den er produceret eller skal anvendes. Derfor er der blevet udviklet et fælles system til klassificering og mærkning for hele verden – GHS, og en fælles europæisk del, kaldet CLP.

Fremadrettet vil maling være mærket med symboler der ligner disse (i stedet for de velkendte orange firkanter)

Systemet har til formål at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøet med en mærkning, der er internationalt forståelig.

Systemet vil også reducere behovet for test og evaluering af kemikalier. Med dette globale system vil den internationale handel være lettere, da risikoen ved kemikalier vurderes og identificeres på samme måde for alle.

Siden d. 1. juni 2015 har alle vores produkter været mærket i henhold til CLP, når de forlader vores produktion eller lager. Vores distributører og forhandlere kan fortsætte med at sælge produkter med den gamle mærkning indtil 1. juni 2017, og forbrugere der skal anvende vores produkter, kan fortsætte med dette ubegrænset, uanset mærkning.

I forbindelse med ændringerne i CLP mærkning, sender vi automatisk opdaterede sikkerhedsdatablade (MSDS) ud med email, for at sikre at alle dem, der køber produkter fra os har sikkerhedsdatabladet i opdateret form.

Det betyder, at når I bestiller nye produkter, eller når I bestiller produkterne som har fået opdateret sikkerhedsdatabladet, vil I modtage en e-mail med en vedhæftet PDF.

I kan til enhver tid hente det nyeste MSDS på vores website: /da/servicecenter/datablade